EURO MUSIC: 09 iunie 2018 – Editia a VI-a

INVITATIE
Euro Education Federation, Asociatia Paradigme Educationale si Scoala Populara de Arte din Targu Jiu au onoarea si placerea de a va invita la:

– Editia a VI-a a festivalului national/european regional de muzica EURO MUSIC 2018, organizat la Scoala Populara de Arte din Targu Jiu pe data de 09 IUNIE 2018, incepand cu orele 9:00.

Concursul este fara taxa si se adreseaza copiilor si tinerilor cu varsta intre 6-18 ani.

Organizatori: EURO EDUCATION FEDERATION,Asociatia Paradigme Educationale si Scoala Populara de Arte din Targu Jiu, LICEUL DE ARTE “CONSTANTIN BRĂILOIU”
Gazda: Scoala Populara de Arte din Targu Jiu
Acreditare: EURO EDUCATION FEDERATION, ASOCIATIA PARADIGME EDUCATIONALE, Scoala Populara de Arte din Targu Jiu, LICEUL DE ARTE “CONSTANTIN BRĂILOIU”

Data limita inscrierilor: 04 IUNIE 2018
Inscrierile se fac pe adresa: euro.music.dance@gmail.com

PREMIEREA:
– diplome si medalii pentru locurile: I, II, III si mentiune
– Locul I – 700 RON + TROFEU *
– Locul II – 500 RON *
– Locul III – 300 RON *

*Premierea speciala – locurile I, II si III de pe toate sectiunile si varstele
Pagina proiectului:
http://www.euromusicdance.ro/

http://www.euromusicdance.ro/date/Proiect_EURO-MUSIC_EURO_DANCE_EEF.pdf
Regulamentul se afla pe pagina proiectului:

EURO MUSIC
http://www.euromusicdance.ro/date/Regulament_EURO_MUSIC_EEF.pdf
Postarile pe adresa:
https://www.youtube.com/EuroMusicDance
Fisa inscriere insotita de o poza si negative pe:

EURO MUSIC
http://www.euromusicdance.ro/date/Fisa_InscriereEuroMusic.doc

Locatie festival:
http://www.euromusicdance.ro/locatie-festival-euro-music/
Desfasurator:

EURO MUSIC
http://euromusicdance.ro/date/DESFASURATOR_EURO_MUSIC_2018.pdf

Lista inscrieri:

EURO MUSIC

LISTA INSCRIERI EURO MUSIC 2018 – EDITIA VI

Festivalul ofera participantillor posibilitatea unui schimb de experienta deosebit privitor la contextul pieselor prezentate, la socializarea între membrii trupelor. Organizarea si desfasurarea acestui concurs, va contribui la ridicarea calitatii actului interpretativ si a originalitatii exprimarii prin dans si muzica.

SCOPUL:

-Cultivarea, sustinerea si valorificarea potentialului artistic al elevilor.
-Formarea personalitatii prin descoperire, autocunoastere si interrelationare umana.
-Implicarea elevilor si a cadrelor didactice în viata culturala nationala si europeana. -Dezvoltarea capacitatii de a comunica prin intermediul artei;
-Stimularea interesului si motivatiei pentru practicarea dansului si muzicii.
-Educarea trasaturilor pozitive de vointa si caracter;
-Dezvoltarea sentimentului de autoafirmare în spatiul competitional si de cooperare cu membrii grupului;
-Promovarea prieteniei si cooperarii între copii prin realizarea de activitati educative între membrii institutiilor partenere.

Persoane contact:

Ionescu Marius, Tel 0770580840, email: euro.music.dance@gmail.com
Prof. Suvar Alina, Tel. 0763646211, e-mail: alinadiana_ro@yahoo.com (Liceul de Arte C. Brailoiu)
Prof. Doru Ciobanu: Tel. 0760611698, email: dorutheos@gmail.com (Scoala Populara de Arte Tg Jiu)

INVITATION

Euro Education Federation and School of Popular Arts Tg. Jiu has the honor and pleasure
to invite you to:

– edition – VI of the National/European Music Festival EURO MUSIC 2018 held School of Popular Arts Tg. Jiu on 09 June 2018 , from 9:00
The contest is free of charge and is for children and young people aged 6-18 years .

Organizers : EURO HIGH SCHOOL ARTS FEDERATION and School of Popular Arts Tg. Jiu
Host : School of Popular Arts Tg. Jiu
Accreditation: EURO EDUCATION FEDERATION, ASOCIATIA PARADIGME EDUCATIONALE

Limit registration: 04 JUNE 2018
Registration Email: euro.music.dance@gmail.com
Project page:
http://www.euromusicdance.ro/

http://www.euromusicdance.ro/date/Proiect_EURO-MUSIC_EURO_DANCE_EEF.pdf
Rules on page of project:

EURO MUSIC
http://www.euromusicdance.ro/date/Regulament_EURO_MUSIC_EEF.pdf
Posts on adress:
https://www.youtube.com/EuroMusicDance
Data entry accompanied by a picture and negative:

EURO MUSIC
http://www.euromusicdance.ro/date/Fisa_InscriereEuroMusic.doc

Location of festival:
http://www.euromusicdance.ro/locatie-festival-euro-music/
Program:

EURO MUSIC
http://euromusicdance.ro/date/DESFASURATOR_EURO_MUSIC_2018.pdf

Lists of registration:

EURO DANCE
http://www.euromusicdance.ro/lista-inscrieri/

The festival offers participants opportunity to exchange experience regarding particular context presented parts to socialization among members of the troops. Organization and conduct of this contest , will contribute to the quality of the interpretation and originality of expression through dance and music.
PURPOSE :

– cultivation , support and enhancement of artistic potential students.
– Formation of Personality through discovery, self-knowledge and human interrelation .
– Involvement of students and teachers in national and European cultural life . – Develop the ability to communicate through art ;
– Stimulating interest and motivation for practicing dance and music.
Education of positive – will and character ;
– Developing a sense of self-affirmation and competitive space cooperation with group members;
– Promoting friendship and cooperation between children by conducting educational activities among members of the partner institutions.

Contact persons:

Ionescu Marius, Tel 0770580840, email: euro.music.dance@gmail.com
Prof. Suvar Alina, Tel. 0763646211, e-mail: alinadiana_ro@yahoo.com (Liceul de Arte C. Brailoiu)
Prof. Doru Ciobanu: Tel. 0760611698, email: dorutheos@gmail.com (Scoala Populara de Arte Tg Jiu)

VA ASTEPTAM CU DRAG / YOU’RE WELCOME