Euro Music 2014

INVITATIE,

Euro Education Federation si Liceul de Arte C. Brailoiu Tg. Jiu are onoarea si placerea de a va invita la editia a – II-a a festivalului national de muzica EURO MUSIC 2014, organizat la Casa de Cultura a Studentilor din Bucuresti pe data de 7 IUNIE 2014, incepand cu orele 9:00. Concursul este fara taxa si se adreseaza copiilor si tinerilor cu varsta intre 6-18 ani.

Organizatori: EURO EDUCATION FEDERATION si LICEUL DE ARTE C. BRAILOIU TG. JIU
Gazda: Casa de Cultura a Studentilor din Bucuresti.
Acreditare: Ministerul Educatiei Nationale si Inspectoratul Judetean Gorj.

Data limita inscrierilor: 25 MAI 2014
Inscrierile se fac pe adresa: euro.music.dance@gmail.com
Premii substantiale surpriza castigatorilor trofeelor sectiunea voce si instrumente.
Pagina proiectului:
http://www.euromusicdance.ro/
Regulamentul se afla pe pagina proiectului:
http://www.euromusicdance.ro/date/Regulament_EURO_MUSIC_EEF.pdf
Postarile pe adresa:
http://www.youtube.com/user/MusicDanceEuro
Fisa inscriere insotita de o poza si negative pe:
http://www.euromusicdance.ro/date/Fisa_Inscriere.doc

Locatie festival:
http://www.euromusicdance.ro/locatie-festival-euro-music

Lista inscrieri:

http://www.euromusicdance.ro/lista-inscrieri/

Festivalul ofera participantillor posibilitatea unui schimb de experienta deosebit privitor la contextul pieselor prezentate, la socializarea între membrii trupelor. Organizarea si desfasurarea acestui concurs, va contribui la ridicarea calitatii actului interpretativ si a originalitatii exprimarii prin dans si muzica.
SCOPUL: -Cultivarea, sustinerea si valorificarea potentialului artistic al elevilor.
-Formarea personalitatii prin descoperire, autocunoastere si interrelationare umana.
-Implicarea elevilor si a cadrelor didactice în viata culturala nationala si europeana. -Dezvoltarea capacitatii de a comunica prin intermediul artei;
-Stimularea interesului si motivatiei pentru practicarea dansului si muzicii.
-Educarea trasaturilor pozitive de vointa si caracter;
-Dezvoltarea sentimentului de autoafirmare în spatiul competitional si de cooperare cu membrii grupului;
-Promovarea prieteniei si cooperarii între copii prin realizarea de activitati educative între membrii institutiilor partenere.

INVITATION ,

Euro Education Federation and School of Arts Brailoiu C. Tg . Jiu has the honor and pleasure
to invite you to edition – II of the National Music Festival EURO MUSIC 2014 held
Students’ Culture House in Bucharest on 7 June 2014 , from 9:00
The contest is free of charge and is for children and young people aged 6-18 years .

Organizers : EURO HIGH SCHOOL ARTS FEDERATION and C. Brailoiu TG . JIU
Host : Student Culture House in Bucharest.
Accreditation: Ministry of National Education and the County Inspectorate .
Registrations to: euro.music.dance @ gmail.com
Surprise winners trophy prizes instruments and vocal section .
Project page :
http://www.euromusicdance.ro/
Rules are on the project page :
http://www.euromusicdance.ro/date/Regulament_EURO_MUSIC_EEF.pdf
Posts to:
http://www.youtube.com/user/MusicDanceEuro
Data on enrollment :
http://www.euromusicdance.ro/date/Fisa_Inscriere.doc

Festival Location :
http://www.euromusicdance.ro/locatie-festival-euro-music/

The festival offers participantillor opportunity to exchange experience regarding particular context presented parts to socialization among members of the troops. Organization and conduct of this contest , will contribute to the quality of the interpretation and originality of expression through dance and music.
PURPOSE : – cultivation , support and enhancement of artistic potential students.
– Formation of Personality through discovery, self-knowledge and human interrelation .
– Involvement of students and teachers in national and European cultural life . – Develop the ability to communicate through art ;
– Stimulating interest and motivation for practicing dance and music.
Education of positive – will and character ;
– Developing a sense of self-affirmation and competitive space cooperation with group members;
– Promoting friendship and cooperation between children by conducting educational activities among members of the partner institutions .

Leave a Reply